Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Уређење зелених површина на Петроварадинској тврђави у Петроварадину
2 Нивелационо уређење сметлишта са прекривањем земљаним материјалом
3 Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом Саду - I фаза
4 Реконструкција зелених површина објеката Војске Србије у Новом Саду
5 Санација деградираних површина у МЗ "Клиса" и МЗ "Видовданско насеље"
6 Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада
7 Санација, очување и унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада
8 Санација деградираних површина у МЗ Телеп
9 Санација деградираних површина у МЗ "Футог"
10 Санација деградираних површина у МЗ "Ветерник"
11 Санација деградираних површина у насељу Петроварадин
12 Санација и унапређење зелених површина у Текилијиној улици у Новом Саду
13 Санација и унапређење зеленила у улици Петра Драпшина (од Лазе Костића до Булевара Ослобођења) у Новом Саду
14 Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ветерник, Футог, Бегеч, Буковац, Нови Лединци и Стари Лединци
15 Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ковиљ, Каћ, Будисава, Шангај, Ченеј, Руменка, Кисач и Степановићево
16 Унапређење и санација слободних површина у Блоку Југовићево у Новом Саду - део П4 - П8
17 Продужимо живот јелкама
18 Санација деградираних површина у МЗ "Нови Лединци"
19 Санација деградираних површина у МЗ "Стари Лединци"
20 Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару цара Лазара у Новом Саду