Програмске активности

Санација, очување и унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Зелени простори у склопу школских дворишта према урбанистичким стандардима подразумевају одређени удео отвореног простора у оквиру парцеле на којима су установљене норме уређења у односу на спортске и зелене површине према одређеном капацитету установе. Уређене зелене површине на микролокалитетима представљају сегмент укупног зеленила града. Њиховим уређењем дајемо допринос повезивању градских зелених површина и јачању зелене мреже Града. Осим лепшег и здравијег окружења, уређењем простора школских дворишта позитивно се утиче и на развој еколошке свести деце. У оквиру реализације пројекта обављени су планирани радови у 36 основних школа на територији Града Новог Сада на санацији, очувању и унапређењу постојећег зеленила уклањањем сувих грана, сувих стабала и садњом нових виталних садница лишћара и четинара, као и садњом шибља, живе ограде и подизањем травњака. Укупно је уклоњено 69 сувих стабала, посађено је 232 стабла (од тога 94 лишћара и 138 четинара), 444 комада шибља и 1953 комада живе ограде. Подигнут је травњак на укупно 710 m2.