Програмске активности

Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ковиљ, Каћ, Будисава, Шангај, Ченеј, Руменка, Кисач и Степановићево

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Зелене површине својим бројним функцијама значајно утичу на квалитет животне средине. Веома велики значај за очување и унапређење квалитета животне средине има зеленило дуж саобраћајница како у градским тако и у приградским насељима. Зелене површине око стамбених и јавних објеката заједно са уличним дрворедима и парковима чине јединствену мрежу зеленила која значајно поправља квалитет животне средине стварајући боље услове за живот. 
Стварањем зелене мреже града и повезивањем зелених површина у граду и приградским насељима успоставља се значајна карика у тзв. зеленом прстену града што за последицу има еколошки, али и естетски значај. 
У оквиру реализације Пројекта обављени су планирани радови на санацији, очувању и унапређењу зеленила орезивањем дрвећа, уклањањем сувих стабала и садњом. Посађено је 119 комада лишћара, као и 14 комада четинара, 48 комада шибља и 1800 комада живе ограде. На површини од 700 m2 је реконструисан травњак.