Програмске активности

Реконструкција зелених површина објеката Војске Србије у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Нови Сад је, кроз дугогодишњи развој, мењајући свој изглед остао препознатљив као зелени град чему су допринеле уређене зелене градске површине као и уређене зелене површине око јавних објеката. Уређене зелене површине употпуњују архитектуру јавних објеката, истичу њихов значај и монументалност и имају изузетан естетски ефекат, представљају украс појединих делова града и имају значај у укупном систему градског зеленила чинећи јединствену целину са уличним дрворедима и парковским површинама. У оквиру реализације Пројекта обављени су планирани радови у три објекта Војске Србије у Новом Саду. Обављена је санација постојећег зеленила орезивањем 19 комада дрвећа лишћара,  уклањањем 27 комада сувог дрвећа и крчењем самоникле вегетације на површини од 600 m2. Посађено је 15 комада лишћарског и 11 комада четинарског дрвећа, као и 18 комада ружа стаблашица. Подигнута је цветна гредица на површини од 41 m2  и перењак на 12 m2. На површини од 272 m2 подигнут је травњак.