Програмске активности

Санација и унапређење зеленила у улици Петра Драпшина (од Лазе Костића до Булевара Ослобођења) у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад


Нови Сад дуги низ година развија имиџ "зеленог града". Прва асоцијација на "зелени град" су зелене градске површине. Значај ових површина огледа се у њиховим бројним функцијама којима позитивно утичу на квалитет животне средине. Успостављањем континуитета зелених површина у граду и њиховим повезивањем са ванградским зеленилом утиче се на формирање значајне карика у тзв. зеленом прстену града што за последицу има еколошки, али и естетски значај.
У улици Петра Драпшина у оквиру реализације Пројекта обављени су радови на санацији и унапређењу зеленила. Након уклањања неплодне земље  и шута обављено је хумузирање површина намењених озелењавању и садња 32 комада лишћара и 1106 комада ниског шибља. Реконструисан је трављак на површиниод 94m2. Зелене површине су заштићене постављањем стубића.