Програмске активности

Санација и унапређење зелених површина у Текилијиној улици у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Значај зелених градских површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи је велики. Мање улице такође треба да су обогаћене дрворедима, травним површинама, живом оградом и шибљем. Стварањем мреже уличног зеленила успоставља се континуитет зелених површина у граду, а његовим повезивањем са ванградским зеленилом успоставља се значајна карика у тзв. зеленом прстену града што за последицу има еколошки, али и естетски значај.

У Текелијиној улици су обављени припремни радови а затим је посађено 19 комада лишћара и 1806 комада живе ограде. Подигнут је травњак на површини од 342m2.