Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ "Клиса" и МЗ "Видовданско насеље"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад


На триторији МЗ ''Клиса'' и МЗ ''Видовданско насеље'' у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Наведене месне заједнице су у претходним годинама имале демографски раст и повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа која у већој мери нису уређена у складу са урбанистичким плановима и пројектима. Свакодневно неадекватно одлагање отпада разних врста на слободним површинама представља ружну слику Града и из наведених разлога обављено је чишћење улица механичким чишћењем ауточистилицама, сакупљање отпада на прилазним путевимаи у свим улицама у насењеном месту као и одношење свих мањих депонија.
 Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа месних заједница,  и очување и унапређење зелених површина у функцији заштите животне средине и изгледа месних заједница.