Јавне набавке

Назив тендера:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАБАВКЕ ГОДИНА ДОКУМЕНТА
Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2020. години 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада 2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Израда географског информационог система зелених површина Града Новог Сада 2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Изменa конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Oбавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПAЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Обавештење о продужењу рока
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УКЛАЊАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА