Јавне набавке

Назив тендера:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАБАВКЕ ГОДИНА ДОКУМЕНТА
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПAЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Обавештење о продужењу рока
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УКЛАЊАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Позив за подношење донуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације I
Конкурсна документација пречишћен текст
Обавештење о прдужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Штампање едукативног материјала 2018 Позив на подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о додељеном уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА