Јавне набавке

Назив тендера:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАБАВКЕ ГОДИНА ДОКУМЕНТА
План јавних набавки 2021 2021 План јавних набавки 2021
Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2020. години 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада 2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Израда географског информационог система зелених површина Града Новог Сада 2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Изменa конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Oбавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА