Програмске активности

Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада

Носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Новом Саду

Стратегија развоја система зелених простора представља стратешки документ са дугорочном перспективом, која би била у складу са политиком развоја Града и у сагласности са другим релевантним политикама. Она обухвата све урбане зелене просторе, без обзира на категорију и власништво, и представља визију и план за унапређење зелених простора у Новом Саду. Како би била ефикасна, Стратегија мора бити укључена у сва локална документа које се баве планирањем.
Циљ Пројекта ''Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада'' је очување и унапређење зелених простора, успостављање система зелених простора кроз повезивање зеленила у Граду и остваривање веза са ванградским зеленилом, као и бољи квалитет живота у урбаним срединама и заштиту биодиверзитета.