Програмске активности

Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ветерник, Футог, Бегеч, Буковац, Нови Лединци и Стари Лединци

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Значај зелених површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи је велики. Њиховим уређењем дајемо допринос стварању зелене мреже града и повезивању зелених површина у граду и приградским насељима чиме се успоставља се значајна карика у тзв. зеленом прстену града што за последицу има еколошки, али и естетски значај. Зеленило дуж саобраћајница како у градским тако и у приградским насељима нарочито је значајно за очување и унапређење квалитета животне средине обзиром да значајно утиче на апсорпцију прашине и издувних гасова, као и ублажавање комуналне буке. Значајан сегмент зелених површина представљају зелене површине око јавних објеката који са уличним дрворедима и парковима чине јединствену мрежу зеленила. Зелене површине у стамбеним зонама знатно поправљају квалитет животне средине на микролокалитету, стварајући боље услове за живот. 
У оквиру реализације Пројекта обављени су планирани радови на санацији, очувању и унапређењу зеленила орезивањем дрвећа, уклањањем сувих стабала и садњом. Посађено је 241 комад лишћара, 93 комада четинара, као и 605 комада шибља. На површини од 1270 m2 је реконструисан травњак.