Програмске активности

Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом Саду - I фаза

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Дрворед копривића у Радничкој улици је један од старијих сачуваних дрвореда у Граду Новом Саду и датира из прве половине XX века и предевиђен је за заштиту .
Током 2012. године вршена је реконструкција саобраћајних површина, коловоза, пешачке стазе и паркинга са реконструкцијом водоводне мреже. С обзиром да су се наведени радови одвијали у периоду пуне вегетације, дошло је до погоршања физиолошког стања дрвореда. 
У оквиру реализације Пројекта обављени су планирани радови на санацији постојећег дрвећа. Уклоњене су суве гране на 114 стабала, формирана је крошња на 69 стабала, док су 104 стабла јаче орезана. Пресеци су премазани фитобалзамом. Уклоњена су 4 сува стабла. Посађено је 20 копривића, од чега 3 комада у полипропиленске цеви. Ојачано је дебло и крошња на два стабла. Завршени су потребни радови на рушењу ивичњака, поправци и постављању ивичњака и камених коцки. Обављено је хумузирање дела површина, као и сетва траве на укупној површини од 5956 m2. Посејан травњак је прихрањен.