Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Руменка-Степановићево"
2 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Ветерник-Футог-Сајлово-Адице"
3 "Израда Плана квалитета ваздуха у Новом Саду"
4 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад - Мишелук"
5 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Ченеј-Кисач"
6 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Сремска Каменица - Нови Лединци, Сремска Каменица – Петроварадин - Парагово"
7 "Ванредно уређење приступних саобраћајница Футог-Бегеч, Футог-Руменка"
8 "Продужимо живот јелкама"
9 "Санација, очување и унапређење зеленила по захтевима месних заједница"
10 "Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица – Доња Каменица"
11 "Санација деградираних површина у насељу Немановци и Пејићеви салаши"
12 "Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица - Боцке"
13 "Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица – Горња Каменица"
14 "Санирање деградираних јавних површина насеља Главица"
15 "Санација и унапређење дрвореда у улици Народног фронта у Новом Саду"
16 "Санација дрвореда у Улици Војводе Мишића у Новом Саду"
17 "Санација и унапређење дрвореда у Улици Максима Горког у Новом Саду"
18 "Санација и унапређење зелених површина у Железничкој улици у Новом Саду"
19 "Санација и унапређење дрвореда Кисачка - Сентандрејски пут од Јаше Томића до Теодора Мандића у Новом Саду"
20 "Санирање јавних површина викенд насеља Алибеговац"