Програмске активности

"Санација, очување и унапређење зеленила по захтевима месних заједница"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Месне заједнице Ветерник, Футог, Каћ, Будисава, Ковиљ, Лединци и Руменка окружују ужу градску зону, карактерише их породично становање, широке и простране улице са довољно простора за зелене површине. 
У оквиру реализације пројекта, планирано је у: 
- месној заједници Руменка уклањање сувих грана са дрвећа; у Улици Ј.Ј.Змај посадити 15 туја и 10 кестена; у Улици Ослобођења посадити 5 туја, 5 храстова, 4 смрче и 6 комада шибља; у Омладинској улици садња 40 храстова; у Војвођанској улици садња 10 платана; 
- месној заједници Будисава орезивање 10 топола иза црквеног дома Римокатоличке цркве крчење самоникле вегетације на Немачком – реформаторском гробљу; 
- месној заједници Ковиљ кошење закоровљене површине од 7.100 m2; у Улици Лазе Костића уклањање једног сувог стабла и садња 9 туја; око стадиона ФК „Шајкаш“ садња 30 комада копривића; у Улици 29. новембра садња 20 копривића, а у Улици Ђорђа Бешлина садња 20 платана; на старом Ковиљском крчење самоникла вегетација на површини од 11.500 m2; 
- месној заједници Каћ кошење површина од 1.050 m2, окопавање 100 m2 перена и уклоњање прецветалих цветова (550 комада) и садња 7 туја; 
- месној заједници Ветерник орезивање 21 стабла лишћара, уклањање 6 сувих стабала и садња 1 граба; 
- месној заједници Лединци, код цркве и у делу Слободарске улице, крчење самоникле вегетације на површини од 2.500 m2 и кошење траве на површини од 25.225 m2; 
- месној заједници Футог уклањање 2 сува стабла, вађење 16 пањева и садња 18 липа. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 4.773.560,97 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.