Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Санација деградираних површина у насељу Шангај"
2 "Санација деградираних површина у насељу Буковац"
3 "Санација деградираних површина у насељу Будисава"
4 "Санација деградираних површина у насељу Каћ"
5 "Санација деградираних јавних површина на Петроварадинској Ади – Радна зона исток"
6 "Санација јавних површина насеља Садови"
7 "Санација деградираних jавних површина насеља Рибњак"
8 "Санација деградираних jавних површина насеља Сајлово"
9 "Санација деградираних jавних површина насеља Велики Рит"
10 "Санација деградираних jавних површина насеља Бангладеш"
11 "Санација и унапређење дрвореда на Булевару цара Лазара у Новом Саду"
12 "Санација, очување и унапређење зелених површина на скверовима у Новом Саду"
13 "Санација и унапређење зеленила на раскрсници Сентандрејски пут – Приморска улица у Новом Саду"
14 "Очување и унапређење зеленила у блоку Савина"
15 "Санација и унапређење зеленила у Улици Петра Драпшина (од Улице Лазе Костића до Трга младенаца) у Новом Саду"
16 "Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару Јаше Томића (од Булевара ослобођења до Руменачке улице) у Новом Саду"
17 "Санација и унапређење зеленила разделне траке Партизанске улице од Кисачке до Индустријске улице у Новом Саду"
18 "Санација и унапређење зеленила у Улици Мирослава Антића у Новом Саду"
19 "Санација деградираних јавних површина долме на потезу Футог-Бегеч са прилазним улицама"
20 "Санација деградираних јавних површина на потезу радне зоне Север IV- од Каћког моста до Неопланте"