Програмске активности

"Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад - Мишелук"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

    У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз приступне саобраћајнице на потезу Нови Сад – Мишелук.  
Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 102.000 m2 јавних површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне механизације, као и ангажовање радне снаге.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 2.190.662,40 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.