Програмске активности

"Продужимо живот јелкама"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад,

У циљу заштите четинара, шума и зеленила у току новогодишњих и божићних празника дужи низ година подстиче се вађење јелки са бусеном и њихова садња на стално место након празника. На овај начин се, дугорочно гледано, обогаћује зелени фонд Града и позитивно утиче на квалитет животне средине обзиром на бројне функције зеленила.
У оквиру реализације пројекта, за божићне и новогодишње празнике планирано је да се подели 200 јелки са бусеном које би послужиле за кићење, различитим институцијама на територији Града Новог Сада. Планирано је да се јелке дистрибуирају основним школама, вртићима Предшколске установе "Радосно детињство", Клиничком центру Војводине – Институту за психијатрију, УЛУП-у, Центру за социјални рад Града Новог Сада (Сигурној кући), АДОМНЕ-у, Родитељској кући, Сигурној женској кући, Удружењу за помоћ зависницима „Раскршће“, Савезу слепих и глувих Војводине, Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Дому за децу и омладину ометену у развоју у Новом Саду, СОС Дечијем селу у Сремској Каменици "Др Милорад Павловић", СОШО „Милан Петровић“ Нови Сад, Геронтолошком центру Нови Сад, Геронтолошком центру - прихватној станици са дневним боравком за бескућнике, Покрету горана Новог Сада, Хуманитарном центру Краљица Марија, Прихватилишту у Футогу, Институту за здравствену заштиту деце и омладине (Дечијој болници), Caritas Dekanata, Заводу за заштиту споменика Града Новог Сада. 
Након божићних и новогодишњих празника планирано је да јелке буду посађене у двориштима наведених установа како би допринеле побољшању квалитета животне средине на микролокалитетима у којима најчешће бораве деца. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 998.730,13 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.