Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Санација деградираних површина у насељу Руменка"
2 "Санација деградираних површина у насељу Кисач"
3 "Санација деградираних површина у насељу Степановићево"
4 "Санација и унапређење зелених површина у улици Милоша Бајића у Новом Саду"
5 "Санација и унапређење зеленила у Фрушкогорској улици (од Ресавске улице до Булевара деспота Стефана) у Новом Саду"
6 "Санација и унапређење зеленила разделне траке у Хаџи Рувимовој улици у Новом Саду"
7 "Санација и унапређење зеленила разделне траке у улици Корнелија Станковића у Новом Саду"
8 "Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом Саду – II фаза"
9 "Унапређење зелених површина између два музеја у Дунавској улици у Новом Саду"
10 "Очување и унапређење зелених површина у блоковима између улица: Радничка, Соња Маринковић, Максима Горког, Кеј жртава рације, Војводе Мишића, Трг незнаног јунака у Новом Саду" и Предлог уговора о финансирању реализације Пројекта "Очување и унапређење
11 "Санација и унапређење зеленила разделне траке у Успенској улици у Новом Саду"