Програмске активности

"Санација и унапређење зелених површина у Железничкој улици у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Железничка улица се протеже од ужег језгра града и представља везу самог центра града и стамбене зоне смештене у једном од најстаријих градских делова. Због интензивне изградње вишеспратница у овој улици је знатно повећан број становника, a самим тим се  указала потреба за повећањем зелених површина.
У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина планирано је извршити хумузирање површина намењених озелењавању, садњу лишћара и 252 комада шибља (Cotoneaster dammeri ''Coral Beauty'' и Berberis thunbergii ''Atropurpurea'') као и подизање травњака на површини од 48 m2. Такође је планирано постављање металне заштите око стабала.
Пројектом је планирана садња 6 Liriodendron tulipifera, али је накнадно утврђено да је липа, са формираном крошњом у једној равни, као алтернатива, погодније решење обзиром на близину канделабера и величину отвора у паркингу остављених за садњу дрвећа. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 611.924,45 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.