Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Одређивање концентрација тешких метала у узорцима поврћа произведеног у околини Новог Сада"
2 "Коровске врсте Града Новог Сада - потенцијални ресурс за фармацеутску индустрију"
3 "Мониторинг инвазивних и векторских врста инсеката и трансмисивних болести"
4 "Коровске врсте Града Новог Сада - потенцијални ресурс за фармацеутску индустрију"
5 "Коровске врсте Града Новог Сада - потенцијални ресурс за фармацеутску индустрију"
6 "Потенцијал формирања биофилма у дистрибуционом систему Града Новог Сада"
7 "Идентификација и квантификација концентрационих нивоа перзистентних органских полутаната у амбијенталном ваздуху и земљишту на територији Града Новог Сада"
8 "Утицај електромагнетног зрачења на пролиферативну активност здравих и малигних ћелија у in vitro системима"
9 "Мониторинг садржаја тешких метала и нитрата у намирницама на зеленим пијацама у Новом Саду"
10 "Заштита и унапређење животне средине Града Новог Сада кроз паразитолошку контролу јавних површина-пешчаника за играње деце"
11 "Испитивање земљишта и биљака у новосадским парковима на садржај олова"
12 "Испитивање земљишта у близини бензинских пумпи"
13 "Заштита животне средине у области графичке делатности у Граду Новом Саду"
14 "Креирање базе података свих извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у радио-фреквенцијском опсегу на територији Града Новог Сада"
15 "Истраживање изолационих својстава материјала за спречавање нагомилавања радона у затвореним стамбеним просторијама"