Програмске активности

"Испитивање земљишта и биљака у новосадским парковима на садржај олова"

Носилац Пројекта: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад

 

Циљ истраживања је био утврђивање садржаја олова у земљишту и лишћу жбунастих биљака у 5 новосадских паркова.

На основу анализа земљишта утврђено је да је садржај хумуса у површинском слоју на задовољавајућем нивоу. Садржај лакоприступачног фосфора и калијума указује на њихову добру обезбеђеност на свим испитиваним локалитетима. Садржај олова је повећан у односу на граничну вредност на две локације (Футошки и Петроварадински парк), што указује на антропогено загађење, односно загађење из ваздуха, што је последица саобраћаја.

У лишћу је детектовано олова али је његов садржај нижи од концентрације која се сматра токсичном.