Програмске активности

"Заштита и унапређење животне средине Града Новог Сада кроз паразитолошку контролу јавних површина-пешчаника за играње деце"

Носилац Пројекта: Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод, Нови Сад

 

Циљ Пројекта је био утврђивање присуства паразита у пешчаницима и двориштима предшколских установа на територији Града Новог Сада и безбедност здравља деце у предшколским установама.

Истраживањима која су обављена у 16 обданишта, утврђено је присуство паразита Toxocara canis у једном обданишту на Новом Насељу, што је последица запуштености и неуређености дворишта, с обзиром да су пси и мачке преносиоци паразита.