Програмске активности

"Мониторинг инвазивних и векторских врста инсеката и трансмисивних болести"

Носилац Пројекта: Пољопривредни факултет Нови Сад

 

Врста комарца коју популарно зовемо ''азијски тигар'' (Stegomia albopicta) је инвазивна врста пореклом из Југоисточне Азије која се последњих 25 година захваљујући човеку населила на Америчком континенту, у Африци, Европи и Аустралији.

Циљ истраживања је био да се савременим методама молекуларне дијагностике испита и докаже присуство вируса Западног Нила на узорку комараца сакупљених на територији Града Новог Сада.

Испитивањима у оквиру овог Пројекта, која су се одвијала од почетка септембра до краја октобра 2010. године, по први пут је на територији Града  Новог Сада и у Србији доказано присуство вируса Западног Нила. Од 50 пулова у 3 је доказана RNK вируса Западног Нила, што доказује да су комарци у тим пуловима били инфицирани наведеним вирусом.

Преносилац вируса ''азијски тигар'' у неким случајевима изазива неуролошка обољења, а у тешким формама болест може утицати и на срце, панкреас и јетру. Благовремени налаз и брза и ефикасна елиминација регистрованих колонија ових комараца смањила би вероватноћу за уношење "азијског тигра" у наш град.