Програмске активности

"Утицај електромагнетног зрачења на пролиферативну активност здравих и малигних ћелија у in vitro системима"

Носилац Пројекта: Институт за онкологију Војводине

-Завод за експерименталну онкологију из Сремске Каменице

 

Резултати неких истраживања која су се бавила анализом утицаја магнетних поља на појаву леукемије и тумора мозга код људи укузују да постоји потенцијални ризик од деловања елекромагнетског поља. Неопходне су додатне студије у којима би се утврдила узрочна веза између излагања магнетним пољима и појаве карцинома.

Циљ Пројекта је био да се током двогодишњег истраживања, помоћу уређаја за генерисање хомогеног магнетског поља ниских фреквенција на различитим in vitro моделима истраже маханизми деловања електромагнетских поља на нивоу ћелије.

За потребе овог истраживања Катедра за теоријску електротехнику, Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, ФТН у Новом Саду реализовала је систем за генерисање простопериодичног хомогеног магнетског поља учестаности 50Hz уз могућност контролисане промене ефективне вредности вектора магнетске индукције у опсегу од 20-200 µТ, што најбоље одговара условима окружења у коме живимо.

Добијени резултати указују да излагање ћелија у култури ЕМП већ након три сата при јачини од 40 µТ доводи до промена на нивоу функционалне способности К562 ћелија. Приликом дуже изложености ћелија јачем ЕМП ефекти су већи, али нису увек пропорционални времену изложености, односно јачини ЕМП. Молекуларни механизми на основу којих ЕМП врло ниске фреквенције могу утицати на понашање ћелија још увек нису јасни, мада је општи став научне заједнице да су неопходне додатне студије којима би се утврдила узрочна веза између излагања ЕМП и појаве малигних тумора али и различитих хроничних обољења.