Јавне набавке

Назив тендера:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАБАВКЕ ГОДИНА ДОКУМЕНТА
Измена плана јавних набавки 3 2022 Измена плана јавних набавки 3
ПЛАН јАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ/2 2022 План ЈН 2
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 2022 План јавних набавки 2022
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 2021 Измена - План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2020. години 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада 2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада 2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Израда географског информационог система зелених површина Града Новог Сада 2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Изменa конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Oбавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПAЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Обавештење о продужењу рока
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УКЛАЊАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ 2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Позив за подношење донуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације I
Конкурсна документација пречишћен текст
Обавештење о прдужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Штампање едукативног материјала 2018 Позив на подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о додељеном уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
РЕВИЗИЈА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАСТРА ЗЕЛЕНИЛА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА НОВОГ САДА И ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ КАТАСТРА ЗЕЛЕНИЛА ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “КАМЕНИЧКИ ПАРК“ 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2016 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЗАКУП ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА 2015 Конкурсна документација
Мишљење УЈН
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 3
Измене и допуне конкурсне документације
Конкурсна документација I пречишћен текст
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ЗАКУП ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНВЕСТЕКСПО 2014 Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2014 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2014. ГОДИНИ 2014 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Конкурсна документација I - пречишћен текст
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2014 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 2014 Конкурсна документација
Позив за поношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
ИЗРАДА ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У НОВОМ САДУ 2013 Конкурсна документација
Позив на подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2013 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Конкурсна документација I пречишћен текст
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока 1
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013 Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена и допуна конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока 2
Измена и допуна конкурсне документације 2
Питања и одговори бр. 1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 3
Питања и одговори бр. 4
Питања и одговори бр. 5
Питања и одговори бр. 6
Измена и допуна конкурсне документације 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о обустави поступка
РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2013 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 2013 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр. 1
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА