Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду 2018

06/03/2018

У Новом Саду на Новосадском сајму, дана 1. и 2 марта 2018. године, одржани су ''Међународни дани енергетике и инвестиција''.

Градска управа за заштиту животне средине на 25. Међународном сајму „ЕКО СВЕТ“

11/10/2017

Градска управа за заштиту животне средине учествовала је на 25. Међународном сајму „ЕКО СВЕТ“ који jе одржан у периоду од 3. до 8. октобра 2017. године у Новом Саду.

Конференција о одрживом развоју "Serbia Goes Green"

21/04/2017

Пoвoдoм oбeлeжaвaњa Дaнa плaнeтe Зeмљe, 20. aприлa je oдржaнa другa пo рeду кoнфeрeнциja o oдрживoм рaзвojу "Serbia Goes Green" у oргaнизaциjи Color Press Групe и мaгaзинa "Diplomacy & Commerce" у хoтeлу Crowne Plaza у Бeoгрaду.

Сат за нашу планету 2017

24/03/2017

Град Нови Сад се као и претходних година придружује светској акцији "Сат за нашу планету" коју организује Светски фонд за заштиту природе (WWF), и заједно са многим градовима широм света организује симболично гашење расвете на репрезентативним локацијама.

Презентација пројекта „Oбнoвљивa eнeргиja у грaдoвимa“ у оквиру 27.„Нoвoсaдскo прoлeћа“

08/03/2017

У оквиру хoртикултурне, eкoлoшке и приврeдне мaнифeстaциjе 27.„Нoвoсaдскo прoлeћe“, Грaдска упрaва зa зaштиту живoтнe срeдинe ће 22. мaртa 2017. гoдинe сa пoчeткoм у 11 чaсoвa прeдстaвити резултате реализованог прojeкта „Oбнoвљивa eнeргиja у грaдoвимa“.