24. Новосадско пролеће

24/03/2016

У оквиру еколошке манифестације „Новосадско пролеће“ у уторак, 18. марта 2014. године у амфитеатру СПЕНС-а у 11.55 часова биће одржана презентација студије „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада“.

Санација и уређење зелених површина у приградским насељима

24/03/2016

У оквиру пројекта санације и унапређења зелених површина у приградским насељима који финансира Градска управа за заштиту животне средине, а реализује ЈКП ''Градско зеленило'' започети су радови у Каћу, Футогу и на Ченеју

100% јелка - јелка са бусеном

24/03/2016

Новогодишњим и Божићним празницима претходи сеча четинарских стабала. Поред редовне сече, јавља се бесправна и често неконтролисана сеча стабала која доводи до деградације шуме, смањење биолошког диверзитета и назадовање одрживог коришћење шума.

22. Meђунaрoдни сajам eкoлoгиje "EКO-СВET"

24/03/2016

Грaдскa упрaвa зa зaштиту живoтнe срeдинe и oвe гoдинe је учeствовала нa 22. Meђунaрoднoм сajму eкoлoгиje "EКO-СВET" oд 02. дo 06. oктoбрa 2013. гoдинe у хaли 3 Нoвoсaдскoг сajмa. Кoнцeпт oвoгодишњeг нaступa Грaдскe упрaвe зa зaштиту живoтнe срeдинe бaзирaо сe нa истицaњу мeђусoбнoг утицaja oргaнскe прoизвoдњe и oргaнскe хрaнe сa jeднe стрaнe и зaштитe живoтнe срeдинe сa другe.

23. Интeрнaциoнaлни ликовни конкурс за децу

24/03/2016

ема: БАЦАЊЕ ХРАНЕ Сачувај планету- Сачувај храну Бацањем хране повећава се ''отисак'' на животну средину