ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СВЕСТИ О ПОСТУПАЊУ СА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

03/12/2021

Листом вредновања и рангирања програма и пројеката пријављених на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину предложено је за суфинансирање 40 програма/пројекта поднетих од стране 40 удружења.