О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

07/12/2021

У циљу што транспарентнијег обавештавања и информисања грађана Града Новог Сада, Градска управа за заштиту животне средине ће сва релевантна питања о стању квалитета животне средине и одговоре на иста објављивати на свом сајту.

Питање:

Еко стража Нови Сад

Поштовани,

пишемо из неформалног удружења Еко стража. Сведоци смо претходних дана врло загађеног ваздуха у Новом Саду. Почевши од 9. септембра, становници широм града - Лиман, Подбара, Сремска Каменица, Сајмиште - пријављују смрад паљевине. Са друге стране, у истом периоду, а према званичним мерењима на станици Нови Сад - Руменачка, вредности NO2, PM честица, па и сумпор диоксида биле су у категорији “нездраво за осетљиве групе” по европском индексу квалитета ваздуха. Такође је постојао образац повећања у јутарњим и вечерњим часовима.

Након овога, дешава се да апликација AirCare на станици Нови Сад - Лиман 23.9. и 24.9. у периоду 3:00-11:00 приказује огромне вредности SO2 - преко 3000. У исто то време, мерења на сајту SEPA за исту ту станицу престају да се приказују. Смрад паљевине је поново пријављиван, а јавили су се и грађани који су се осећали физички лоше након боравка у близини поменуте локације.

Врло смо забринути и јављамо вам се у нади да имате информације о томе одакле загађење долази - а посебно ови енормни скокови вредности SO2.

Поздрав,

Еко стража Нови Сад

 

Одговор:

Градска управа за заштиту животне средине

Поштовани,

Схватајући вашу забринутост, као и забринутост грађана, потрудили  смо се да у најкраћем могућем року одговоримо на ваша питања, узимајући у обзир да је за свеобухватан и прецизан одговор потребно одговарајуће време.

Према информацијама којима располажемо а које се базирају на званичним мерењима и извештајима у периоду од 1. септембра до данас на подручју Лимана, Подбаре, Сремске Каменице и Сајмишта није било пожара, нити је пријављана нека паљевина.

’’Смрад паљевине’’ је широк и непрецизан појам, тако да без прецизних података и информација не постоји могућност да се утврди шта се тачно осети и одакле долази, нарочито имајући у виду да резултати мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи, као и резултати у државној мрежи указују да је квалитет ваздуха у Новом Саду добар и не представља никакав ризик по здравље људи.

Како би грађани али и чланови ваше неформалне организације били тачно и прецизно информисани једини прихватљив и стандардизован модел дефинисања и приказивања Квалитета ваздуха у Европи се дефинише индексом CAQI (The Common Air Quality Index), развијеним у оквиру пројекта Европске комисије (European regional development fund). Индекс представља механизам на основу којег се широј јавности може на једноставан начин ставити на располагање правовремена и општа информација о квалитету ваздуха у реалном времену.

Апликације за мерење концентрације показатеља квалитета ваздуха које нису одобрене-лиценциране од надлежних државних институција нису адекватне за информисање јавности пре свега због не проверених и непрецизних информација. Употреба ових апликација за информисање је искључиво на вашу сопствену одговорност. У складу са изнетим као орган Града Новог Сада не можемо да коментаришемо информације које сте нам послали а које сте добили путем поменуте апликације.

У наведеном периоду званични подаци о нивоу NO2, ПМ честица и SO2 на локацији аутоматске мерне станице на углу Руменачке улице и Булевара Јаше Томића од 1. септембра 2021. године до данас, а који су јавно доступни на сајту Агенције за заштиту животне средине су следећи:

        - Вредности NO2 мерене у сваком сату био је у  границама које одговарају између одличног и доброг квалитета ваздуха, што значи да није прелазио 150 μg/m3.

        - Вредност NO2  на двадесетчетворочасовном нивоу је била  у границама које одговарају између одличног и доброг квалитета ваздуха.

        - Вредности концентрација PM10 мерене у сваком сату био је у границама које одговарају добром квалитету ваздуха. У дванаест једночасовних узорака, вредност показатеља квалитета ваздуха била је у категорији прихватљив.

        - Вредности честица PM10 на двадесетчетворочасовном нивоу биле су у границама које одговарају добром квалитету ваздуха.

       - Вредности PM2.5 мерене у сваком сату биле су у границама  између одличног и доброг.

                - Вредност PM2.5  мерене на двадесетчетверочасовном нивоу само је у току једог дана незнатно прешла граничну вредност, од 25 μg/m3 и износила је 25.23 μg/m3 

        - Вредности концентрације SO2 мерене у сваком сату биле су у границама које одговарају одличном и добром квалитету ваздуха. Маx концентрација SO2 износила је 61.99  μg/m3  што одговара добром квалитету ваздуха.

        - Вредности концентрације SO2  на двадесетчетворочасовном нивоу биле су у границама које одговарају добром квалитету ваздуха.

Званични подаци о нивоу NO2 и SO2 на локацији аутоматске мерне станице на Лиману  од 1. септембра 2021. године до данас, а који су јавно доступни на сајту Агенције за заштиту животне средине су следећи:

               - Вредности NO2 мерене у сваком сату био је у  границама које одговарају између одличног и доброг квалитета ваздуха.

               - Вредност NO2  на двадесетчетворочасовном нивоу је била  у границама које одговарају одличном квалитета ваздуха.

               - Вредности концентрације SO2 мерене у сваком сату биле су у границама које одговарају одличном квалитету ваздуха. Маx концентрација SO2 износила је 90.25  μg/m3  што одговара добром квалитету ваздуха.

              - Вредности концентрације SO2 у на двадесетчетворочасовном нивоу биле су у границама које одговарају одличном квалитету ваздуха.

Подаци на сајту Агенције за заштиту животне средине за 23. и 24. септембар за Лиман, вредност концентрације SO2 усредњене на двадесетчетворочасовном нивоу биле су:

- 23.09. -  15,36 μg/m3

- 24.09. -   7,32  μg/m3  што одговора одличном квалитету ваздуха.

Подаци локалне мреже мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Града Новог Сада, на мерним местима: СОС Дечије село "Др Милорад Павловић",Сремска Каменица, ОШ Ђура Јакшић ,Краља Петра I  бр. 9, Каћ  , НЕОПЛАНТА ДОО, Индустрија меса Нови Сад, Приморска 90, показују да су измерене вредности за S02 за поменуте датуме биле у границама које одговарају одличном квалитету ваздуха.

Имајући у виду да на квалитет ваздуха у великој мери утиче број моторних возила у саобраћају, у Новом Саду су покренуте акције за смањење загађења ваздуха, као што је на пример акција подршке грађанима за набавку бицикла, набавка аутобуса на CNG и аутобуса на електрични погон.

Надамо се да смо овим детаљним образложењем успели да вам појаснимо стање квалитета ваздуха у Новом Саду, а од вас очекујемо да, као одговорни појединци и удружење које брине о добробити грађана, радите на објективном информисању грађана, као и да своје ставове заснивате на провереним и поузданим подацима који су добијени на лиценцираним урeђајима и акредитованим методама. 

 

 Срдачан поздрав,

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а

Нови Сад