Квалитет ваздуха у Новом Саду значајно бољи - прешао из треће у прву категорију

08/12/2021

У току 2021. године Државна ревизорска институција спровела је ревизију сврсисходности пословања на тему „Управљање квалитетом ваздуха" у којој је између осталог закључено да је у Новом Саду дошло до значајнијег побољшања квалитета ваздуха, што се може квантификовати кроз сл. графичке примере:

 

До побољшања квалитета ваздуха дошло се систематским и озбиљним приступом Града једној од најважнијих тема данашњице, односно свакако једној од најважнијих тема за безбедан и здрав живот Новосађана.

Град Нови Сад је, као једна од првих јединица локалне самоуправе, донео План квалитета ваздуха за период 2017-2021. година, током чије примене је реализовано 98% прописаних мера за повећање квалитета ваздуха.

Нови План квалитета ваздуха за Град Нови Сад за период 2022-2026. година је завршен и биће стављен на увид јавности у јануару 2022. године.

Овим путем позивамо све заинтересоване органе и организације да сагледају предложене мере у новом Плану квалитета ваздуха те да у току јавног увида дају своје предлоге и сугестије.

На основу представљених резултата, али и на основу резултата мониторинга које свакодневно и у реалном времену грађани Новог Сада могу да прате на сајту Градске управе за заштиту животне средине, као и на сајту Института за јавно здравље Војводине ваздух у Новом Саду је безбедан за становништво.

Град Нови Сад неће ту стати са улагањем у животну средину и квалитет ваздуха. У плану за 2022. годину су програми подстицајних средстава за куповину нових бицикала, постављање соларних панела, замену котлова на угаљ, замену столарије, али и средства за пошумљавање и обнова малих урбаних површина и сл. зато је важно да грађани буду добро обавештени о будућим конкурсима јер здрава животна средина је резултат заједничког рада.