Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом

10/12/2021

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2021-64б-II од 10.12.2021. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката.

Одобрене програме и пројекте можете погледати овде