„ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

29/12/2021

У оквиру акције „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, стамбене заједнице су преко својих органа или професионалних управника коме су поверени послови управљања, подносиле иницијативу за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада.

Градска управа за заштиту животне средине је, у сарадњи са стручним тимом именованим у Радној групи за одржви развој Града Новог Сада и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, након прегледа и разматрања приспелих пријава, прегледа стања пријављених површина на предложеним локацијама и врсте предложених радова, а у складу са расположивим средствима, одабрала локације на којима ће се спровести акција очувања, унапређења и подизања зеленила. Предност у одабиру локација за очување и унапређење зеленила су имали делови Града који имају мање површина под зеленилом и површине које су девастиране.

Планира се да акција очувања, унапређења и подизања зеленила буде настављена и наредних година, у  оквиру расположивих средстава, а на основу већ достављених пријава.

Визија и намера Града је да се кроз ову акцију унапреди сарадња грађана и институција које се баве заштитом животне средине и очувањем и унапређем зеленила на теритотрији Града Новог Сада са циљем формирања нових и унапређења постојећих зелених површина и природног окружења у урбаном простору. Партнерство између грађана и доносиоца одлука је веома важно јер представља основ за заједнички рад на унапређењу потенцијала локалне самоуправе и остваривања одрживог развоја у заједници.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ.