Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада (2012)
2 Праћење микробиолошког квалитета подземних вода градских изворишта воде за пиће Града Новог Сада (2012)
3 Праћење и прогноза индекса UV зрачења на територији Града Новог Сада током 2012. године
4 Мониторинг квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада (2012)
5 Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
6 Праћење квалитета површинске воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
7 Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада током 2012. године
8 Праћење нивoа буке на територији Града Новог Сада током 2012. године
9 Праћење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
10 Мониторинг нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада у 2012. години