Укључите се у акцију сузбијања амброзије

24/03/2016

Укључите се у акцију сузбијања амброзије

Праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине спровела је три поступка јавне набавке мале вредности на основу којих ће наредних годину дана реализовати континуирано праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду.

ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

3. јуна 2014. године у Градској управи за заштиту животне средине одржан је састанак са представницима Сталне конференције градова и општина, Александром Маринковићем, координатором за стратешко планирање и Милошем Катићем, стручним консултантом за израду Прог

5. јун - Светски дан заштите животне средине

24/03/2016

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне проблеме из области заштите животне средине.

РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24/03/2016

Град Нови Сад је, на предлог Градске управе за заштиту животне средине, учествовао у Отвореном позиву Сталне конференције градова и општина за пружање стручне подршке јединицама локалне самоуправе у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру програм