Обавештење удружењима која су конкурисала на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

18/05/2020

Обавештавамо вас да су се у складу са Одлуком о укидању ванредног стања ("Службени гласник РС", број 65/20) стекли услови да Градска управа за заштиту животне средине настави са активностима и радњама на спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Обавештавамо вас да су се у складу са Одлуком о укидању ванредног стања ("Службени гласник РС", број 65/20) стекли услови да Градска управа за заштиту животне средине настави са активностима и радњама на спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Имајући у виду новонасталу ситуацију услед епидемије изазване ширењем вируса COVID-19, молимо вас да се изјасните да ли сте у могућности да реализујете пријављени програм/пројекат, са планираним активностима, до 15. децембра 2020. године, уз све прописане мере заштите у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

Изјашњење доставити Градској управи за заштиту животне средине до петка 22. маја 2020. године на следећу e-mail адресу: [email protected]

Уколико се у наведеном року не изјасните, сматраће се да нисте у могућности да пријављени програм/пројекат реализујете под посебним условима и самим тим ваша пријава неће бити разматрана у даљем поступку одлучивања, односно бодовања и рангирања.