О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

01/04/2020

У складу са наредбом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2020-1499 од 18. марта 2020. године, Градска управа за заштиту животне средине

обуставља све радње и активности на спровођењу Јавнoг конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину и Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.