О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19/03/2020

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16.марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за заштиту животне средине издаје ОБАВЕШТЕЊЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта. Наставак обављања послова ће се обезбедити путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Обустава рада са странкама путем непосредног контакта се спроводи до дана престанка ванредног стања.

Комуникација са Градском управом за заштиту животне средине може се остварити и све потребне информације из делокруга рада ове Управе добити путем следећег броја телефона: 021/421-109, 021/529-236 као и путем e mail адресе: zivotnasredina@uprava.novisad.rs