О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19/03/2020

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16.марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за заштиту животне средине издаје ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештење о достављању података за ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

24/02/2020

АПЛИКАЦИЈА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА доступна je на сајту Градске управе за заштиту животне средине. Кратко упутство o начину достављања извештаја можете прочитати кликом на вест.

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину

13/02/2020

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину објавњен је 13.02.2020. године у дневном листу "Дневник".