АКЦИЈА „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

01/09/2021

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине, је у оквиру Програма коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину, између осталог, предвидео средства у износу од 10.400.000,00 динара за очување и унапређење зеленила малих урбаних целина, a у циљу повећања зелених површина на територији Града Новог Сада и подстицања грађана да своје слободно време посвете активном боравку у зеленом окружењу током целе године.

С тим у вези, Град Нови Сад покреће акцију „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, у оквиру које иницијативу за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада поднесу стамбене заједнице преко својих органа или професионалних управника коме су поверени послови управљања.

Пријаве се подносе у периоду од 1. до 30. септембра 2021. године путем е-maila-a:office.zivotnasredina@uprava.novisad.rs

Пријава за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада се може преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине –www.environovisad.rs

Градска управа за заштиту животне средине ће у сарадњи са стручним тимом именованим у Радној групи за одржви развој Града Новог Сада и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, након прегледа и разматрања приспелих пријава, прегледа стања пријављених површина на предложеним локацијама и врсте предложених радова, а у складу са расположивим средствима, одабрати локације на којима ће се спровести акција очувања, унапређења и подизања зеленила.

Предност у одабиру локација за очување, унапређење и подизања зеленила ће имати делови Града који имају мање површина под зеленилом и површине које су девастиране.

Добро планирано и очувано зеленило представља једно од највећих богатстава сваког урбаног места и има централну улогу у одрживом развоју градова те позивамо све грађане да пошаљу своје предлоге локација за озелењавање и да улепшају своје окружење.

ПРИЈАВУ можете преузети овде