Активно укључивање академске заједнице у развој пројеката од интереса за Град

14/10/2021

Изградња Ботаничке баште у Новом Саду уз учешће ЕУ стручњака и професора са ПМФ-а.

Град Нови Сад-Градска управа за заштиту животне средине у сарадњи са Департманом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Danube Landscapes Task Force of the EU Strategy for the Danube Region Priority Area 6 (Оперативна група за пределе Дунавског Региона приоритетног подручја 6 Стратегије за Дунавски Регион Европске Уније), организовала је Другу конференцију Оперативне групе за пределе Дунавског региона: Развој ботаничке баште у Новом Саду као имплементација Европске Конвенције о Пределу у Дунавском Региону, у циљу успостављања сарадње и размене искустава у вези са изградњом комплекса  Ботаничке баште у Новом Саду.

Агенду можете погледати овде.