ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, А КОЈИ СЕ НЕ ПРЕДЛАЖУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

20/05/2021

У циљу повећања транспарентности рада Градске управе за заштиту животне средине, као и у циљу додатног образложења начина одабира-бодовања пријављених програма/пројеката на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Градска управа за заштиту животне средине објављује листу вредновања и рангирања за удружења која нису предложена за суфинансирање

Обавештење у вези подношења пријава на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину

12/05/2021

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „Мој Град - моја Планета“

11/05/2021

Објава награђених радова у оквиру ликовног конкурса „Мој Град - моја Планета“

„Мој Нови Сад – зелени град“

29/04/2021

Градска управа за заштиту животне средине наставља са подизањем еколошке свести код својих грађана.