Округли сто „Праћење пластике од извора до мора: Интегрисани акциони план за уклањање пластичних полутаната из Тисе и Дунава – Tid(y)Up"

30/05/2022

Представници Градске управе за заштиту животне средине учествовали су у округлом столу на којем су представљени циљеви, активности и резултати у оквиру Interreg пројекта „Праћење пластике од извора до мора: Интегрисани акциони план за уклањање пластичних полутаната из Тисе и Дунава – Tid(y)Up".

Циљ овог пројекта је подизање свести о проблему загађења водних тела отпадом од пластике, као и потреби смањења генерисања отпада и третмана рециклаблних фракција отпада.

Пројекат Tid(y)Up (енг. „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“) реализује 10 партнера у седам земаља (Србија, Мађарска, Словачка, Украјина, Бугарска, Румунија и Аустрија) које припадају сливу реке Тиса са циљем да се побољша квалитет воде реке Тисе, од њеног извора до Црног Мора.

Округли сто одржан је на Факултету техничких наука, а поред пројектног тима са Факултета техничких наука - Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду који су представили Пројекат у округлом столу су учествовали и представници свих ниова власти Министарства, Покрајине и Града.

Сви учесници су на крају обишли компостилиште где су их представници ЈКП „Градско зеленило“ упознали са начином функционисања, од сакупљања прераде па до коришћења добијеног компоста.