НОВИ САД ДОБИО 50 РЕЦИКЛАЖНИХ ЗВОНА ЗА СТАКЛЕНУ АМБАЛАЖУ

18/03/2022

Град Нови Сад добио је 50 рециклажних контејнера за стаклену амбалажу, са циљем да се прикупљене количине отпада повећају за најмање 20%, у наредних годину дана. Европска престоница културе придружила се на овај начин Београду, Нишу, Крагујевцу, Сомбору и Варварину, који су се пре ње укључили у пројекат „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“.

ЗА НОВОСАЂАНЕ 93 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

14/03/2022

Новосађанима ће у 2022. години бити доступно укупно 93 милиона динара за унапређење енергетске ефикасности.

Конференција за медије поводом реализације програмске активности пружања подршке за набавку бицикла

11/03/2022

У склопу реализације програмске активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта за 2022. годину

Ј А В Н И П О З И В за подршку набавке бицикла за 2022. годину

08/03/2022

На основу члана 14. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Сагласности Градске управе за заштиту животне средине (даље: Градска управа) број: VI-501-2/2022-7д од 07.03.2022. године, удружење “Друштво за промоцију природе Србије” (даље: Удружење)

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада

07/03/2022

У складу са одредбама Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/21), а на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада, Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа утврдила је Прелиминарну листу привредних субјеката (директних корисника) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада.