Јединствена Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације

17/10/2022

У складу са одредбама Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), а на основу Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је јединствену Прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив.

Након прегледа достављене документације Комисија је од укупно поднетих 534 пријава, одбацила 123 пријаве као непотпуне.

Извршено је бодовање 411 потпуних пријава и сачињена је јединствена Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив.

Имајући у виду да су у оквиру Јавног позива опредељена средства у износу од 47.500.000,00 динара, бесповратна средства ће бити додељивана грађанима у складу са бодовима и опредељеним средствима.

Јединствену Прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Прелиминарне ранг листе у року од три дана од дана објављивања листе, у просторијама Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, у периоду од 11 до 13 часова, уз претходну најаву на број телефона 021/421-109.

На ову листу подносиоци пријава могу изјавити приговор Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1,  Нови Сад, са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину“

Градска управа за заштиту животне средине,

Комисија за реализацију мера енергетске санације

 

Комисија ће извршити теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, о чему ће подносиоци пријава бити благовремено обавештени.

Уколико Комисија приликом теренског обиласка утврди да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави, Комисија ће га елиминисати са листе и уместо њега спровести теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.