Унапређење зеленила новоизграђених приступних саобраћајница у оквиру стамбеног блока Југовићево у Новом Саду

10/11/2022

Представници Министарства за заштиту животне средине, Градске управе за заштиту животне средине и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад данас су симболично посадили заједно једно стабло у оквиру пројекта за који је део средстава обезбеђен од Министарства заштите у окивиру Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години.

Очување и унапређење зеленила има значајну улогу и представља значајну меру за заштиту и унапређеђење животне средине. Предмет реализације овог пројекта су јавне зелене површине у северозападном делу града Новог Сада, у оквиру новоизграђеног стамбеног комплекса Југовићево, и обухватају зелене површине у оквиру приступних саобраћајних површина.