РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

01/11/2022

У складу са одредбама Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), (у даљем тексту: Правилник), а на основу Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) је, након разматрања поднетих приговора на јединствену Прелиминарну ранг листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив, утврдила Ревидирану прелиминарну листу крајњих корисника (грађана).

Ревидирану прелиминарну листу крајњих корисника (грађана) који су поднели пријаву на Јавни позив можете погледати ОВДЕ