„ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

29/12/2021

У оквиру акције „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, стамбене заједнице су преко својих органа или професионалних управника коме су поверени послови управљања, подносиле иницијативу за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада.

Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом

10/12/2021

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2021-64б-II од 10.12.2021. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката.

Квалитет ваздуха у Новом Саду значајно бољи - прешао из треће у прву категорију

08/12/2021

У току 2021. године Државна ревизорска институција спровела је ревизију сврсисходности пословања на тему „Управљање квалитетом ваздуха" у којој је између осталог закључено да је у Новом Саду дошло до значајнијег побољшања квалитета ваздуха, што се може квантификовати кроз сл. графичке примере:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

07/12/2021

У циљу што транспарентнијег обавештавања и информисања грађана Града Новог Сада, Градска управа за заштиту животне средине ће сва релевантна питања о стању квалитета животне средине и одговоре на иста објављивати на свом сајту.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СВЕСТИ О ПОСТУПАЊУ СА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

03/12/2021

Листом вредновања и рангирања програма и пројеката пријављених на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину предложено је за суфинансирање 40 програма/пројекта поднетих од стране 40 удружења.