Закључак Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2024. годину

03/06/2024

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14),

на основу предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију коју је сачинила Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2024. годину, образована и именована Решењем Градоначелника Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/24), Градоначелник Града Новог Сада је дана 31.05.2024. године донео Закључак бр 501-2/2024-11б-1-II

Закључак можете погледати ОВДЕ