Закључак Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2024. годину

03/06/2024

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине (''Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17),

на основу предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију који је сачинила Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2024. годину, образована и именована Решењем Градоначелника Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/24), Градоначелник Града Новог Сада је донео Закључак број 501-2/2024-14в-II од 30.05.2024. године.

Закључак можете погледати ОВДЕ.