ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24/03/2016

У складу са планом активности који представља анекс Споразума о сарадњи између Сталне конференције градова и општина и Града Новог Сада потписаног 29. јануара 2014. године, којим је Град Нови Сад добио подршку у изради Локалног програма заштите животне средине

Прослава 39. рођендана Дечјег села

24/03/2016

Дана 20. 06.2014. године представници Градске управе за заштиту животне средине су присуствовали прослави 39. рођендана Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици.

Укључите се у акцију сузбијања амброзије

24/03/2016

Укључите се у акцију сузбијања амброзије

Праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине спровела је три поступка јавне набавке мале вредности на основу којих ће наредних годину дана реализовати континуирано праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду.

ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

3. јуна 2014. године у Градској управи за заштиту животне средине одржан је састанак са представницима Сталне конференције градова и општина, Александром Маринковићем, координатором за стратешко планирање и Милошем Катићем, стручним консултантом за израду Прог