ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада

07/03/2022

У складу са одредбама Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/21), а на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада, Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа утврдила је Прелиминарну листу привредних субјеката (директних корисника) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада.

Привредни субјекти који се предлажу за спровођење мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела:

Редни број

Назив привредног субјекта

Број бодова

1.

GREEN ENERGY SAVE GROUP DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD

85.84

2.

ENEL PS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

85.00

3.

Друштво за производњу промет и услуге ЕЛЕКТРОВИЗИЈА д.о.о. Крагујевац

84.79

4.

ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD

79.54

5.

DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD (ZEMUN)

75.50

6.

MASTER SOLAR DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

72.92

7.

PETROSOLAR PROJEKT DOO NOVI SAD

72.28

 

Привредни субјекти чије пријаве не испуњавају услове из јавног позива:

Редни број

Назив привредног субјекта

1.

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MT-KOMEX DOO, BEOGRAD (RAKOVICA)

2.

CONSEKO DOO, BEOGRAD (PALILULA)

3.

SolartekWp DOO NOVI SAD

4.

EKSPORT-IMPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC

5.

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd-Zvezdara

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници Јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

 

Комисија за реализацију

Програма енергетске санације породичних кућа