ЗА НОВОСАЂАНЕ 93 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

14/03/2022

Новосађанима ће у 2022. години бити доступно укупно 93 милиона динара за унапређење енергетске ефикасности.

Град Нови Сад је за ове потребе обезбедио 40 милиона динара, док је Министарство рударства и енергетике пружило подршку са додатних 38 милиона динара. При томе је за замену столарије и фасада опредељено 40 милиона динара, за инсталирање котлова и пећи на еколошки прихватљиве енергенте 8 милиона динара, док је за уградњу соларних колектора и панела опредељено 30 милиона динара.

У циљу успешне реализације пројеката унапређења енергетске ефикасности објеката јавне намене, из буџета Града Новог Сада је обезбеђено 15 милиона динара.

Пружање подршке грађанима у виду доделе бесповратних средстава за уградњу соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе се одвија у две фазе. Што се тиче прве фазе, у току је процедура за избор привредних субјеката који ће реализовати радове на уградњи соларних панела и пратеће опреме за породичне куће. Објављена је прелиминарна листа привредних субјеката, а након коначног избора привредних субјеката, у складу са инструкцијама Министарства, биће расписан Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима, са прецизираним условима и начином пријаве, о чему ће грађани бити благовремено обавештени.

Активности на подршци грађанима за унапређење енергетске ефикасности кроз замену столарије и фасада, инсталирање котлова и пећи на еколошки прихватљиве енергент, уградњи соланих колектора, као и наставак активности на уградњи соларних панела, биће реализоване у наредном периоду и одвијају се у две фазе. У првој фази се расписује јавни позив за избор привредних субјеката који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја, док се у другој фази расписује јавни позив за грађане.

Све потребне информације ће бити доступне на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине -www.environovisad.rs, као и на инстаграм страници - gradskauprava.zzs.ns.